De Westkappelse kermis

Kermis Westkapelle

De Westkappelse kermis is een in de plaatselijke cultuur gewortelde happening, die ieder jaar het dorp en veel van zijn inwoners, toeristen en mensen uit anderen dorpen in een staat van euforie brengt. Gedurende 4 dagen is het een groot feest in het dorp. Het is het volksfeest bij uitstek dat niet ophoudt met de draaimolen en de botsautootjes op het marktplein.

De kermisattracties staan op de Markt in Westkapelle. Zaterdag en maandag is het op het marktplein ontzettend gezellig, terrassen zitten over het algemeen vol. Komt u voor het feestgedruis dan kunt u uw lol niet op in de lokale kroegen. Jong tot oud is hier vertegenwoordigd. Diverse live bands spelen, maar ook DJ's draaien in de cafés. Zaterdags vindt op het Abraham Calandplein het gaaischieten plaats.

De Westkappelse kermis wordt van oudsher gehouden op de vrijdag, de zaterdag en de maandag volgende op de eerste woensdag in juli. De kermissfeer echter begint al in week daaraan voorafgaande. Tal van voorberei­dingen, opbouw van de kermiskramen en muziek op woensdagavond brengen al de nodige opwinding en voorpret.

Gaaischieten (zaterdag van de kermis)

Het gaaischieten vindt plaats onder de Zeedijk op het Abraham Calandplein. Bij de zeedijk daveren de geweerschoten. Dit zijn de gaaischieters, zij doen hun best de gaaien van de stenge af te schieten. Bijzonder gewild en eervol zijn de tronk voor de burge­meesters­­prijs en het scheepje. Bij het schieten is een overvloed aan spijs en drank onontbeerlijk. De schutterij laat zich, in het wit gekleed en met uit­bundig gezang en slaande trom, evenmin onbetuigd in de cafés en op straat.

De Gaaischieters, allemaal mannen, bijna honderd in getal, van alle leeftijden. Zij bepalen voor een belangrijk deel de sfeer van de kermis, vooral op de zaterdag.

Het Gaaischieten heeft zijn eigen rituelen en tradities, met functio­narissen die kapi­tein, foerier, tamboer en slokjesjongen heten.

Het zingen is bij de gaaischieters essentieel. Wie naar de kermis gaat, stort zich in een nergens anders vertoonde, massale samenzang van ouderwetse volksliederen en ballades. Al verhalen deze liederen over rampspoed en menselijke ellende, zij dragen niet weinig bij aan de euforie en de saamhorigheid, die de Westkappelse kermis juist zo anders maken dan gewone kermissen.

Met dank aan Jan Kaland voor de tekst en foto's, Westkapelle Cultuurbehoud

kermis 2009kermis gaaischieten westkapellekermis westkapelle