Nieuwsberichten Westkapelle

Algemene info:

De Stichting Wasschappel vo Wasschappel is een stichting in oprichting, voortvloeiend uit het initiatief “Oe Tooier Oe Mooier” te Westkapelle. De initiatiefnemers hiervan zijn de grondleggers van de nieuwe stichting.

Stichting Wasschappel vo Wasschappel geeft bijdragen aan verenigingen, stichtingen en overige instellingen.

Algemene doelstelling: Het ten algemene nutte bevorderen van het maatschappelijke en culturele welzijn van de inwoners van Westkapelle.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het verstrekken van bijdragen aan organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en overige instellingen, die een project proberen te verwezenlijken dat binnen de doelstelling van Wasschappel vo Wasschappel valt.

De procedure voor het aanvragen van een bijdrage start met een aanvraagformulier.

De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur, te weten een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Het stichting bestuur kiest een ballotage commissie die zich bezig houd met het toekennen van eventuele bijdragen. Daarnaast heeft de ballotage commissie het recht doelen uit te kiezen die in aanmerking komen voor een bijdrage.

Deze doelen zijn voor een deel bepaald bij de oprichting van deze stichting. De vooraf bepaalde doelen genieten voorkeur en voorrang bij het toekennen van een eventuele bijdrage.

De hoogte van de bijdrage word bepaald door de ballotage commissie. Voordat de ballotagecommissie een verzoek honoreert, dient men dat te melden bij het bestuur.

De stichting kent geen betalende leden. Vrijwilligers van het initiatief “Oe Tooier Oe Mooier” kiezen om de 5 jaar een bestuur. De ingezetenen van het bestuur mogen zich te alle tijde herkiesbaar stellen. De stichting kent geen maximale termijn om deel uit te mogen maken van het bestuur.

Het bestuur belegt elk jaar een algemene vergadering. Deze is openbaar voor iedereen. Eventuele nieuwe doelen kunnen tijdens vergadering worden ingebracht. De ballotage commissie en het bestuur zullen dan beslissen of dat doel kan worden opgenomen in de algemene doelen van de stichting.

De jaarvergadering zal elk jaar plaatsvinden op de tweede zondag van de maand januari om 9.30 uur in de ochtend in het café Kasteel van Batavia te Westkapelle.

De stichting verleend zich het recht om aanvragen met religieuze doeleinden niet in beraad te nemen.

- Rsin:
- Contactgegevens:
- Bestuurssamenstelling: Jordy Conte, Ronald van de Sande en Jeroen Huibregtse