Datum: 06-05-2019
Locatie: Polderhuismuseum, Zuidstraat 154-156